Home

oeku

U bevindt zich op de website van de Stichting OeKU die als doel heeft het geven van informatie en voorlichting over contacten met Oekraïne op cultureel, economisch en humanitair gebied.

Achtergondinformatie

Medewerkers van Kinderhuis nr.12 in Kyiv hebben 25 jaar geleden het Supportcentrum opgericht met als doel de oud-leerlingen  ook na het verlaten van het kinderhuis te blijven steunen. De steun beperkt zich al lang niet meer tot dit kinderhuis. Inmiddels worden behalve in Kyiv ook veel jongeren in Charkov, in het zuiden (Cherson) en in de regio Donetsk ondersteund. Velen groeiden op in het kinderhuis in Olesjki vlakbij Cherson. De meeste van de jongeren hebben een lichamelijke beperking en kunnen niet op familie terugvallen. De vrijwilligers, (oud) medewerkers en jongeren die zelf geholpen zijn, helpen bij het vinden en opknappen van woonruimten, het volgen van een beroepsopleiding, het vinden van een baan en bij gezondheids- en juridische problemen. In een samenleving waar mensen met een beperking vaak niet serieus genomen worden, is deze steun en  het onderlinge contact van levensbelang.

_______________________________________________________________________

De Nieuwsbrief februari 2023 is uit …..

In deze nieuwsbrief indukwekkende interviews en persoonlijke rapportages van enkele jongeren die we het afgelopen jaar hebben kunnen ondersteunen. Ook vertellen mensen, zoals Aleftina hun heftige, emotionele ervaringen maar bovenal kunt u lezen hoe Oekraïners hun leven weer proberen vorm te geven.

Aleftina, de directrice van de school voor bijzonder onderwijs in Olesjki in de regio Cherson

Herinneringen die je het liefst zou vergeten…… 

De ochtend van 24 februari markeert voor alle Oekraïners een scheiding tussen ‘voor’ en ‘na’.

Ik ben daarop geen uitzondering. ’s Morgens, na het horen van de ontploffingen in de verte en de toespraak van de President, kon ik niet geloven dat een oorlog, waarover ik mijn leerlingen in de geschiedenislessen vertelde, werkelijkheid geworden was. Ik had er geen idee van dat dit een nieuwe bloedige bladzijde in de geschiedenis van ons land zou worden.

Ik realiseerde me dat het echt oorlog was, toen ik om 7.30 hoorde dat mijn collega, de directrice van het kinderhuis in Henitsjesk (een stadje op de grens met de Krim) was omgekomen. Ze haastte zich naar het kinderhuis om de evacuatie van de kinderen te organiseren, maar een Russisch schot stopte haar voor altijd. Mijn hersens weigerden om de realiteit onder ogen te zien. Ik kon gewoon niet geloven dat zoiets mogelijk is in de 21ste eeuw.

(lees verder)

Giften

Voorlopig blijft de nood hoog en hopen we met uw steun ook in 2023 regelmatig geld te kunnen sturen. Dus hierbij (onderaan pagina) nogmaals ons bankrekeningnummer.

_______________________________________________________________

6  Bankrekening: NL19 INGB 0005 9096 94 t.n.v. Stichting OeKU, Jachtlaan 77, 3972 TX Driebergen. De stichting is erkend als Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI). Giften aan onze stichting zijn daarmee fiscaal aftrekbaar.

N.B. We maken om kosten te besparen gebruik van de gratis website provider WordPress, die soms advertenties aan de webpagina’s toevoegt.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die advertenties. 

_______________________________________________________________