Informatie

oeku

De Stichting Oekraïne Kiev Utrecht (OEKU)  is gevestigd te Utrecht. De Stichting is aangemerkt als een ANBI. Giften aan de stichting zijn dehalve fiscaal aftrekbaar.

De huidige kerntaak van de stichting is het verlenen van financiële en waar mogelijk professionele ondersteuning aan het het supportcentrum voor veelal enkelvouidig of meervoudig gehandicapte  jongeren in Kiev onder locale leiding van Bogdan Basjtovy.

Het supportcentrum voor jongeren die het kinderhuis verlaten hebben.

Vanaf 2004 steunt Maloek het werk van het supportcentrum in Kiev. Het begon met een financiële bijdrage aan het mentor project voor de jongeren van kinderhuis nr. 12.  Al op zestienjarige leeftijd  moeten zij het kinderhuis verlaten. Te jong, te onvoorbereid om zelfstandig te kunnen leven, bovendien te laag opgeleid en doorgaans zonder woonruimte. Volgens de Oekraïense wet- en regelgeving mogen de medewerkers van schoolinternaten zich niet meer met deze jongeren bezig houden als zij de instelling verlaten hebben. Deze jongeren lopen een groot risico op straat te belanden en slachtoffer te worden van criminele praktijken. Daarom werd besloten om gemotiveerde jongeren op te vangen vanuit een door (oud) medewerkers van dit kinderhuis opgerichte NGO (Niet Gouvernementele Organisatie). De medewerkers van deze NGO steunen de jongeren bij het vinden en voltooien van een beroepsopleiding en bij het vinden en behouden van woonruimte. De onderlinge steun die de jongeren elkaar kunnen bieden krijgt hierbij veel aandacht.

Dit supportcentrum is met financiële steun van donateurs van OeKU,  giften van fondsen, ICCO, Impulsis (Kerk in Aktie) en de gemeente Utrecht uitgegroeid tot een organisatie met een groot aantal activiteiten in Kiev en elders in Oekraïne.

De eerste contacten buiten Kiev werden in 2007 gelegd met het internaat en de school voor jongeren met een lichamelijk beperking in Tsoeroepinsk in de regio Cherson.

Aleftina Vasiljevna, het hoofd van de school, is daar de stuwende kracht. Door de intensieve samenwerking van Bogdan Basjtovyi en Aleftina Vasiljevna krijgen jongeren met een lichamelijke beperking de kans om een vervolgstudie te volgen en hun plek in de samenleving te vinden. In Oekraïne is dit nog steeds  niet vanzelfsprekend.

Een paar jaar later kwamen daar de contacten met kinderhuizen in Donetsk, Mykolaïvka en Lutugino bij. Toen in 2014 in Oost-Oekraïne de oorlog uitbrak waren deze contacten van onschatbare waarde voor de daar wonende jongeren en de medewerkers van deze kinderhuizen.

Activiteiten van het supportcenrum:

 • verlenen van steun bij scholing- en opleiding;
 • het bieden van hulp bij het vinden van werk;
 • hulp bij het vinden van woonruimte;
 • bemiddelen als medische bijstand noodzakelijk is;
 • het bieden van juridische hulp;
 • het organiseren van het mentoren project;
 • het bemensen en onderhouden van een  telefonische hulpdienst die dag en nacht bereikbaar is voor de jongeren;
 • het opzetten van een gezamenlijke spaarregeling waar jongeren een beroep op kunnen doen bij o.m. onvoorziene medische kosten of het inrichten van hun woonruimte;
 • het onderhouden van de ontmoetingsruimte waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten, internet gebruiken, de was doen enz.;
 • het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten over onder meer budgetbeheer, gezondheid, gezinsvorming en dergelijke;
 • het organiseren van excursies vanuit Tsoeroepinsk en Mykolaïvka naar Kiev;

Het nieuwe gebouw

Het supportcentrum maakte jarenlang gebruik van een ruimte op het terrein van het kinderhuis nr. 12. Maar gezien de politieke ontwikkelingen in Oekraïne was het de vraag hoe lang dit nog zou kunnen.  Er werd dus uitgekeken naar een eigen, voor dit werk geschikte, huisvesting.

In 2013 werd de nieuwe ruimte mede dankzij een gift van een Nederlandse kinderopvangorganisatie gekocht, geschikt gemaakt en ingericht. De ruimte is niet erg groot maar is door de praktische inrichting erg functioneel en sfeervol geworden. Er zijn twee bureaus voor de administratie. Jongeren kunnen er hun e-mail lezen en internet raadplegen. Er is ruimte voor individuele gesprekken en voor groepsbijeenkomsten. Iedere middag is er iemand in het centrum aanwezig en kunnen de jongeren er terecht voor hun vragen en voor steun.

Vrijwilligers

Het werk wordt door ruim 40 vrijwilligers gedaan (oud-leerlingen, medewerkers van kinderhuis nr. 12, leerkrachten en anderen).

Als gevolg van de sterke onderlinge band blijven veel van de jongeren ook als ze een baan hebben gevonden graag als vrijwilliger betrokken bij het supportcentrum. Hun betrokkenheid is belangrijk omdat ze ook een voorbeeldfunctie vervullen voor jongeren die net aan een opleiding beginnen. Ook voor de groepsleiding zijn de oud-leerlingen een bron van inspiratie. Dit bleek duidelijk tijdens ons bezoek aan een van de groepen in het internaat in Tsoeroepinsk. Samen met een aantal oud- bewoners waren we er voor een gesprek uitgenodigd. De groepsleiding vertelde hoe de contacten met zowel de medewerkers van het supportcentrum als met de oud-bewoners hen had geïnspireerd en gestimuleerd om met de jongeren in hun groep meer activiteiten buiten de instelling te gaan ondernemen en de jongeren beter voor te bereiden op hun zelfstandige leven na het internaat. De jongeren blijken meer te kunnen dan de groepsleiding dacht.

2014

De protesten op het Maidan plein in Kiev begin 2014 werden  met veel aandacht gevolgd. Toen de oorlog in Oost-Oekraïne uitbrak namen de zorgen toe. Zoals hierboven beschreven waren er in de afgelopen jaren intensieve  contacten ontstaan tussen  jongeren en medewerkers van kinderhuizen in het oosten en zuiden van Oekraïne en het supportcentrum.  Een logisch gevolg hiervan was dat zij, toen de gevechten toenamen, hulp vroegen aan de medewerkers van het supportcentrum.  Deze hielpen waar mogelijk. Om deze hulp mogelijk te maken zijn in samenwerking met de Nederlandse Janusz Korczak Stichting extra financiële acties opgezet. Door een gift van  de Stichting voor Christelijke Ziekenverzorging in Nederland kan het supportcentrum 25 geëvacueerde jongeren een jaar lang onderdak verschaffen en hen tegemoet komen in de kosten voor levensonderhoud en medische hulp.

Bogdan Basjtovy i hield ons regelmatig op de hoogte (E-mails  van Bogdan Basjtovyi)

In het recente verleden heeft de stichting projecten gedaan in samenwerking met:

 • Kompaan
 • Impulsis
 • De Wilde Ganzen
 • Nederlandse Janusz Korczak Stichting
 • Gemeente Utrecht